МОДИФІКАЦІЯ ПРОГРАМ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО НАПРЯМУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСІБ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Автор(и)

  • В.М. Синьов
  • В. Коваленко
  • М. Александрович

Ключові слова:

діти з інтелектуальними порушеннями, позашкільна освіта, навчальні програми, інтереси, еколого-натуралістичний напрям освіти, квітникарство, навчальна програма, модифікація

Анотація

У статті охарактеризовано проблему модифікації програм еколого-натуралістичного напряму
позашкільної освіти «Квітникарство» як чинника формування життєвої компетентності осіб з інтелектуальними
порушеннями (ІП). Акцентовано, що наявність інтелектуальних порушень призводить до дивергенції процесів
соціалізації та розвитку цих осіб, недорозвинення життєвої компетентності, що виявляється у нездатності
самостійно розв’язувати життєві проблеми, унеможливленні продуктивного життєвого самовизначення і
самоздійснення й оптимальної організації життєвого шляху. Метою статті є схарактеризувати зміст
модифікованої програми еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти «Квітникарство», спрямованої на
гармонізацію процесів розвитку та соціалізації школярів з ІП, формування їхньої життєвої компетентності.
Модифікація розглядається як заміна та концептуальне спрощення змісту предмета, навчальної програми
«Квітникарство» відповідно до модально-специфічних закономірностей розвитку школярів з ІП, і відповідно,
запланованих програмових результатів навчання. Представлена модифікована навчальна програма має
дворівневу структуру, побудована на основі принципів науковості, доступності, систематичності, послідовності,
практичної спрямованості навчання, наочності, а також краєзнавчого, фенологічного, народознавчого принципів
за лінійним і спірально-концентричним принципом, який передбачає систематичне розширення і поглиблення
знань на основі повторення теоретичного і практичного матеріалу з метою його усвідомлення та узагальнення.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-11

Номер

Розділ

Науковий часопис (Корекційна педагогіка та спеціальна психологія)