ВЕКТОРИ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ДЕФЕКТОЛОГІВ

Автор(и)

  • В.Ф. Сергеєва

Ключові слова:

компетентність, професійна компетентність вчителя-дефектолога, компетентнісно орієнтована фахова підготовка вчителя-дефектолога, заклад вищої освіти, багатовекторний освітній процес

Анотація

Статтю присвячено актуальній проблемі фахової підготовки майбутніх учителів-дефектологів.
Аналізуються поняття «компетентність» та «професійна компетентність вчителя-дефектолога»; компетентнісно
орієнтована фахова підготовка вчителя-дефектолога у закладі вищої освіти визначається як така, що має бути
спрямована на формування загальних та спеціальних компетентностей з огляду на поліфункціональність
надання освітніх послуг особам (дітям) з ООП; розглянуто окремі вектори організації такої підготовки здобувачів
освіти спеціальності «Спеціальна освіта» у Волинському національному університеті імені Лесі Українки;
зазначено, що освітній процес, складовими якого є, зокрема, теоретична та практична підготовка циклу
обов’язкових освітніх компонентів освітньо-професійної програми, здобуття поглиблених професійних знань
відповідно до освітніх компонентів вибіркових дисциплін, розвиток «м’яких навичок», долучення до дистанційного
і змішаного навчання, забезпечує належну фахову підготовку висококваліфікованих учителів-дефектологів,
здатних до самостійної педагогічної діяльності у галузі освіти дітей з особливими потребами.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-09-11

Номер

Розділ

Науковий часопис (Корекційна педагогіка та спеціальна психологія)