ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ

Автор(и)

  • Алєксєєв Олександр Миколайович Сумський державний університет
  • Маландій Тетяна Юріївна Сумський державний університет
  • Мошна Аліна Сергіїна Сумський державний університет

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2020.22(29).06

Ключові слова:

інженерна освіта, тестовий контроль, мобільні пристрої, форми тестових завдань, мобільні додатки для тестового контролю.

Анотація

У статті розглядаються особливості застосування мобільних пристроїв для тестового контролю знань студентів інженерних спеціальностей. Відзначається, що за результатами занять з професійної та практичної підготовки студенти, майбутні інженери, зобов'язані знати конструкцію складних технічних пристроїв і навчитися ними користуватися. Як наслідок, особливістю цих занять є те, що в якості вихідних даних і результатів виконання навчальних завдань часто використовуються графічні зображення, в тому числі великого розміру.

Вказується, що під час тестового контролю з використанням мобільних пристроїв передбачається постановка завдання, так, щоб результат його виконання можна було б віднести до однієї з типізованих форм і проконтролювати відповідними методами. Виходячи з цього проаналізовані відомі типові форми тестових завдань для комп'ютеризованого контролю. Встановлено, що в розпорядженні у викладачів ЗВО зараз є великий набір шаблонів для проектування тестів різних типів і призначення. Це дозволяє значно розширити можливості проектування тестових завдань, які відповідатимуть цілям контролю і змісту навчальних дисциплін. Зроблено припущення, що застосування типізованих форм тестових завдань для проведення контрольних заходів на мобільних пристроях стане успішнішим, якщо враховувати специфіку занять.

Виходячи з особливостей інженерної освіти виявлені форми завдань, використання яких дозволяє проектувати тести для перевірки за допомогою мобільних пристроїв знань навчального матеріалу з великою кількістю графічних даних. За результатами аналізу дібрані і адаптовані для контролю на мобільних пристроях форми завдань на введення символів, класифікацію, множинний вибір, відповідність, послідовний вибір і впорядкування. Наголошено на необхідності проведення подальших досліджень щодо вдосконалення методики тестового контролю знань за допомогою мобільних пристроїв.

Біографії авторів

Алєксєєв Олександр Миколайович, Сумський державний університет

професор, доктор педагогічних наук,

професор кафедри «Технології машинобудування, верстатів та інструментів»,

Маландій Тетяна Юріївна, Сумський державний університет

аспірантка

Мошна Аліна Сергіїна, Сумський державний університет

студентка

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-20

Як цитувати

Алєксєєв, О. М., Маландій, Т. Ю., & Мошна, А. С. (2020). ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ. Науковий часопис УДУ імені Михайла Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (22(29), 45–51. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2020.22(29).06

Номер

Розділ

Статті