Редакційний штат

Редакційна рада:
В. П. Андрущенко – доктор філософських наук, професор, академік НАПН України
(голова Редакційної ради);
В. І. Бондар – доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України;
Р. М. Вернидуб – доктор філософських наук, професор;
І. Г. Вєтров – кандидат історичних наук, професор;
І. І. Дробот – доктор історичних наук, професор;
В. Б. Євтух – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України;
М. І. Жалдак – доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України;
М. С. Корець – доктор педагогічних наук, професор;
Л. І. Мацько – доктор філологічних наук, професор, академік НАПН України;
В. М. Синьов – доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України;
Г. М. Торбін – доктор фізико-математичних наук, професор (заст. голова Редакційної ради);
М. І. Шут – доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАПН України.

Редакційна колегія серії:
М. І. Бурда – академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор;
В. Ю. Биков – академік НАПН України, доктор технічних наук, професор;
М. І. Жалдак академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор (головний редактор);
Н. В. Морзе – член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор;
Ю. В. Триус – доктор педагогічних наук, професор;
Л. Л. Макаренко – доктор педагогічних наук, професор;
Т.В. Підгорна – доктор педагогічних наук, професор;
М. В. Працьовитий – доктор фізико-математичних наук, професор;
Ю. С. Рамський доктор педагогічних наук, професор (заст. головного редактора);
В. М. Франчук – кандидат педагогічних наук, професор;
Н. П. Франчук – кандидат педагогічних наук, доцент (відповідальний секретар);
С. М. Яшанов – доктор педагогічних наук, професор.