Редакційний штат

Франчук Василь Михайлович – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій і програмування Факультету математики, інформатики та фізики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Україна (головний редактор видання);

Макаренко Леся Леонідівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформаційних систем і технологій факультету технологій та дизайну Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Україна;

Франчук Наталія Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, старший дослідник, доцент кафедри інформаційних технологій і програмування факультету математики, інформатики та фізики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Україна;

Працьовитий Микола Вікторович – доктор фізико-математичних наук, професор, декан фізико-математичного факультету. Український державний університет імені Михайла Драгоманова, Україна;

Торбін Григорій Мирославович – доктор фізико-математичних наук, професор, проректор з наукової роботи Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Україна;

Чумак Микола Євгенійович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформаційних технологій і програмування Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Україна;

Галицький Олександр Вадимович – кандидат педагогічних наук, доцент, старший дослідник, доцент кафедри інформаційних технологій і програмування факультету математики, інформатики та фізики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Україна;

Шевчук Борис Вікторович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем і технологій факультету технологій та дизайну Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Україна;

Малежик Петро Михайлович – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерної та програмної інженерії факультету математики, інформатики та фізики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Україна;

Яшанов Сергій Микитович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформаційних систем і технологій факультету технологій та дизайну Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, Україна;

Горошко Юрій Васильович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики і обчислювальної техніки, Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка, Україна;

Олексюк Василь Петрович – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інформатики та методики її навчання Тернопільського             національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Україна;

Семеріков Сергій Олексійович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інформатики та прикладної математики Криворізького державного педагогічного університету, Україна;

Триус Юрій Васильович – доктор педагогічних наук, завідувач кафедри комп’ютерних наук та системного аналізу Черкаського державного технологічного університету, Україна;

Смирнова-Трибульська Євгенія Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри гуманітарної освіти та наук педагогічної підтримки Сілезького університету, Польща.