Про журнал

Цей збірник наукових праць видається з 1989 року. Перші номери були видані під різними назвами:

Использование компьютеров в учебном процессе педагогического вуза. Збірник наукових праць. – Київ: КДПІ, 1989. – 174 с.

Використання нової інформаційної технології в навчальному процесі. Збірник наукових праць. – Київ: РНМК, 1989. – 174 с.

Сучасна iнформацiйна технологiя в навчальному процесi. Збірник наукових праць. – Київ: КДПI, 1991. – 180 c.

Проблеми інформатизації навчального процесу. Збірник наукових праць. – Київ: УДПУ імені М.П. Драгоманова, 1991. – 184 с.

Проблеми інформатизації освіти. Збірник наукових праць. – Київ: УДПУ, 1993. – 181 с.

Сучасні інформаційні технології в навчальному процесі. Збірник наукових праць. – К: НПУ, 1997. – 264 с.

З 1998 року збірник видається щорічно під назвою «Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання».

До 2023 року цей збірник мав назву "Наукові часописи Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання".