МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

  • Рамський Юрій Савіянович НПУ імені М.П.Драгоманова
  • Струтинська Оксана Віталіївна Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
  • Умрик Марія Анатоліївна Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2020.22(29).02

Ключові слова:

модернізація педагогічної освіти, зміст навчання, майбутні вчителі інформатики

Анотація

В даному дослідженні розглядаються питання модернізації змісту навчання у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів інформатики. Важливою передумовою для оновлення освітніх програм для підготовки майбутніх вчителів інформатики є швидкий темп розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, виникнення нових міждисциплінарних напрямів, поява нових професій, пов'язаних з активним використанням новітніх технологій у виробництві, а також змінами в структурі та змісті навчання шкільного курсу інформатики протягом останніх років. Стрімкий розвиток вищезазначених прикладних галузей спричинює потребу у підготовці відповідних кваліфікованих фахівців, для навчання яких необхідне оновлення змісту шкільної та вищої освіти відповідно до вимог сьогодення. Таким чином розробка змісту і методичних систем навчання нових дисциплін запропонованих вибіркових блоків сприятиме підготовці педагогічних кадрів, здатних працювати в умовах становлення інформаційного суспільства.

Метою даного дослідження є окреслення напрямів модернізації змісту професійної підготовки майбутніх вчителів інформатики відповідно до нових вимог суспільства. В статті запропоновано напрями модернізації змісту навчання майбутніх вчителів інформатики з врахуванням сучасних досягнень науки, техніки, інформаційно-комунікаційних технологій та оновленням змісту шкільного курсу інформатики. Модернізація змісту навчання у процесі професійної підготовки майбутніх вчителів інформатики, його узгодження із найновішими досягненнями сучасної науки та інформаційно-комунікаційних технологій дозволить вдосконалити процес підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів, сприятиме формуванню у студентів значущих особистісних професійних якостей майбутнього вчителя і науковця, а також забезпечить їх неперервний розвиток, професійне та особистісне самовдосконалення.

Біографії авторів

Рамський Юрій Савіянович, НПУ імені М.П.Драгоманова

Доктор педагогічних наук, професор

 

Струтинська Оксана Віталіївна, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

кандидат педагогічних наук, доцент

 

Умрик Марія Анатоліївна, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Кандидат педагогічних наук, доцент

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-18

Як цитувати

Рамський, Ю. С., Струтинська, О. В., & Умрик, М. А. (2020). МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (22(29), 17–25. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2020.22(29).02

Номер

Розділ

Статті