ВИСВІТЛЕННЯ СУТНОСТІ БАЗИ ДАНИХ ЯК ОСНОВНОЇ СКЛАДОВОЇ WEB-ОРІЄНТОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

Автор(и)

  • Шувалова Ольга Ігорівна ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2020.22(29).20

Ключові слова:

методика навчання інформатики, бази даних, Web-програмування, MySQL, PHP MyAdmin

Анотація

Актуальним є поєднання змісту навчання Баз даних з опануванням принципів побудови інформаційних систем в Інтернеті. Таке поєднання важливе для визначення місця реляційної бази даних у загальному баченні зв’язків різних розділів предмету Інформатика. Метою написання статті є розкриття напрямків застосування Web-програмування для висвітлення сутності бази даних як основної складової Web-орієнтованої інформаційної системи в курсі “Бази даних” для майбутніх вчителів-інформатиків. Для досягнення мети поставлено такі завдання:

  • розкрити особливості програмних засобів навчання майбутніх учителів інформатики курсу “Бази даних”;
  • продемонструвати особливості змісту і методів навчання майбутніх учителів інформатики курсу “Бази даних” з використанням технологій Web-програмування;
  • провести аналіз результатів педагогічного експерименту, щодо впровадження нової методики навчання.

Особливості методичної системи навчання Баз даних і побудови Web-орієнтованої інформаційної системи подано в статті. Рекомендується використовувати СУБД MySQL в поєднанні з хостингом мережі Інтернет. Для побудови інформаційної системи рекомендується стартове програмне забезпечення, в основу якого покладено модель розмежування частини дизайну, баз даних і програмної частини, MVC архітектура. Зміст навчання охоплює питання формування сторінок частини клієнта та частини адміністратора. Акцент зроблено на вивчення залежності результатів функціонування Web-орієнтованої інформаційної системи від результатів SQL запитів і структури реляційної бази даних. Аналіз результатів педагогічного експеримента довів значущість впровадження нової методики навчання для формування системного бачення взаємозв’язків розділів предмету Інформатика і місця реляційних баз даних у цій системі. Перспективним бачиться розвиток методики навчання Web-програмування у загальноосвітній школі.

Біографія автора

Шувалова Ольга Ігорівна, ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»

старший викладач кафедри прикладної математики та інформатики

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-20

Як цитувати

Шувалова, О. І. (2020). ВИСВІТЛЕННЯ СУТНОСТІ БАЗИ ДАНИХ ЯК ОСНОВНОЇ СКЛАДОВОЇ WEB-ОРІЄНТОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (22(29), 145–152. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2020.22(29).20

Номер

Розділ

Статті