ЗМІСТ КУРСУ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Автор(и)

  • Кузьміна Наталія Миколаївна Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
  • Кузьмін Анатолій Володимирович Київський національний університет імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2020.22(29).03

Ключові слова:

математичне програмування, індивідуальний проект, перевернуте навчання, система комп’ютерної математики Maple.

Анотація

. У статті наведено зміст і методику навчання курсу математичного програмування студентів інформатичних спеціальностей педагогічних університетів. Розглядаються особливості організації індивідуальної роботи студентів, які навчаються за дуальною системою, з використанням елементів «перевернутого» навчання за допомогою електронних навчальних курсів.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Математичне програмування» є основні відомості про задачі математичного програмування, класичні методи оптимізації функцій однієї та багатьох змінних, огляд основних постановок, методів дослідження і розв’язування задач лінійного, нелінійного, цілочислового, дискретного, стохастичного, опуклого, динамічного програмування, а також сучасні інформаційні системи і технології, які використовуються під час дослідження та розв’язування конкретних прикладних задач математичного програмування.

Даний курс розрахований на студентів-магістрів 2-го року навчання інформатичних спеціальностей, які опанували базові математичні та інформатичні курси.

Для студентів, які навчаються за дуальною системою і працюють в закладах середньої освіти, запроваджують навчання відповідних дисциплін за індивідуальними планами (графіками).

Ефективним засобом організації індивідуальної роботи студентів під час навчання математичного програмування є розробка, реалізація і захист студентами індивідуальних або групових проектів стосовно розв’язування конкретних оптимізаційних задач.

Іншим ефективним засобом організації індивідуальної роботи студентів є застосування цифрових технологій, зокрема технології «перевернутого» навчання (flipped learning), за допомогою різних електронних навчальних курсів.

У статті наведено приклади виконання завдань індивідуального проекту «Постановки, дослідження, розв’язування і аналіз задач нелінійного програмування» в середовищі системи комп’ютерної математики Maple.

Біографії авторів

Кузьміна Наталія Миколаївна, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

кандидат фізико-математичних наук, доцент,

професор кафедри теоретичних основ інформатики

Кузьмін Анатолій Володимирович, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидат фізико-математичних наук, доцент

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-20

Як цитувати

Кузьміна, Н. М., & Кузьмін, А. В. (2020). ЗМІСТ КУРСУ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (22(29), 25–34. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2020.22(29).03

Номер

Розділ

Статті