Редакційний штат

ДРАПУШКО Ростислав Григорович – проректор з науково-педагогічної роботи Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, кандидат філософських наук, доцент, заслужений працівник соціальної сфери України, голова Редакційної колегії;

БАЖЕНКОВ Євген Володимирович – директор Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти», кандидат наук з фізичного виховання і спорту;

БИКОВСЬКА Олена Володимирівна – завідувачка кафедри позашкільної освіти Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, докторка педагогічних наук, професорка, заслужена діячка науки і техніки України;

БИРКОВИЧ Олександр Іванович – доцент кафедри теорії та історії держави і права Ужгородського національного університету, доктор юридичних наук, доцент;

БИРКОВИЧ Тетяна Іванівна – професорка Навчально-наукового інституту
Київського національного університету культури і мистецтв, докторка наук з державного управління, кандидатка юридичних наук, професорка;

БОЙЧЕНКО Наталія Михайлівна – професорка кафедри філософії факультету
підвищення кваліфікації викладачів Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, докторка філософських наук;

БОЛТІВЕЦЬ Сергій Іванович – головний науковий співробітник відділу наукового забезпечення соціального становлення молоді НДЦ «Інститут сімейної та молодіжної політики імені О. Яременка» НН інституту права та політології УДУ імені Михайла Драгоманова, доктор психологічних наук, професор;

БУТИНСЬКИЙ Володимир Ярославович – доцент Національного юридичного університету імені Я. Мудрого, кандидат філософських наук;

ВАЙНОЛА Ренате Хейкіївна – професорка кафедри соціальної педагогіки Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, докторка педагогічних наук;

ВАКУЛЕНКО Олена Василівна – доцентка кафедри соціальної педагогіки Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, кандидатка педагогічних наук;

ВАЩЕНКО Костянтин Олександрович – головний науковий співробітник НДЦ «Інститут сімейної та молодіжної політики імені О. Яременка» НН інституту права та політології УДУ імені Михайла Драгоманова, доктор політичних наук, професор;

ВІЦЕН Властіміл – завідувач кафедри права Університету економіки та управління в Братиславі (Словаччина), JUDr. доцент, доктор філософії, LLM, почесний професор, почесний доктор;

ГАВКОВСКА Анете – декан факультету Прикладних суспільних наук та реабілітації Варшавського університету Республіки Польща, докторка наук;

ГОЛОВАТИЙ Микола Федорович – професор Міжрегіональної академії управління персоналом, доктор політичних наук, професор;

ГОРІНОВ Павло Валерійович –директор Навчально-наукового інституту права та політології УДУ імені Михайла Драгоманова, кандидат юридичних наук, доцент, заслужений працівник соціальної сфери України, перший заступник голови Редакційної колегії;

ДНІПРОВ Олексій Сергійович – заступник керівника Офісу Президента України, доктор юридичних наук, доцент;

ЖУЛЯЄВ Валерій Миколайович – старший науковий співробітник відділу наукового
забезпечення соціального становлення молоді НДЦ «Інститут сімейної та молодіжної політики і мені О. Яременка» НН інституту права та політології УДУ імені Михайла Драгоманова, кандидат історичних наук;

ЗАХАРЕНКО Костянтин Володимирович – доктор політичних наук, доцент кафедри політичної психології та міжнародних відносин Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, відповідальний секретар Редакційної колегії;

КАНІШЕВСЬКА Любов Вікторівна – заступниця директора з науково-експериментальної роботи Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, докторка педагогічних наук, професорка;

КАПУСТІН Сергій Валентинович – директор Міжнародного дитячого центру «Артек», кандидат філософських наук;

КИВЛЮК Ольга Петрівна – завідувачка кафедри методології науки та міжнародної освіти Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, докторка філософських наук, професорка;

КІЛЬДЕРОВ Дмитро Едуардович – декан інженерно-педагогічного факультету Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор;

КОЖЕНЬОВСЬКІ Лешек Фридерик – професор Педагогічного університету в Кракові (Республіка Польща), доктор економічних наук;

КОЛЯДА Валентина Север’янівна – начальниця відділу сприяння розвитку молоді та утвердження здорового способу життя Міністерства молоді та спорту України;

КОМАРОВА Надія Миколаївна – завідувачка відділу НДЦ «Інститут сімейної та молодіжної політики імені О. Яременка» НН інституту права та політології УДУ імені Михайла Драгоманова, кандидатка економічних наук, заслужена працівниця соціальної сфери України;

КУШЕРЕЦЬ Дарина Василівна – ректорка Університету штучного інтелекту та цифровізації, докторка юридичних наук, професорка;

ЛАМАНАУСКАС Вінцентає – Головний редактор журналу «Проблеми психології 21-го століття», доктор педагогічних наук, професор Шауляйської академії освіти (Литовська Республіка);

МЄЩАН Ігор Вікторович – начальник департаменту соціального захисту населення Київської обласної державної адміністрації, кандидат соціологічних наук, доцент;

НЕСТОР Віталій Романович – доцент кафедри теорії держави і права та конституційного права Міжрегіональної академії управління персоналом, доктор юридичних наук;

НОВІЦЬКА Таміла Валентинівна – доцентка кафедри методології та методики навчання фізико-математичних дисциплін вищої школи Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, керівниця Центру молодіжної політики та соціальних комунікацій університету, кандидатка філософських наук;

ПАВЛИК Надія Павлівна – професорка кафедри соціальних технологій Житомирського державного університету імені І. Франка, докторка педагогічних наук, доцентка;

ПЕТРОЧКО Жанна Василівна – професорка кафедри соціальної педагогіки і соціальної роботи Інституту людини Київського університету імені Б. Грінченка, докторка педагогічних наук;

ПОДКОВЕНКО Тетяна Олександрівна – доцентка кафедри теорії та історії держави і права Західноукраїнського національного університету, кандидатка юридичних наук, доцентка;

СІРА Оксана Володимирівна – завідувачка відділу новітніх технологій, національно- патріотичного виховання та лідерства НДЦ «Інститут сімейної та молодіжної політики імені О. Яременка» НН інституту права та політології УДУ імені Михайла Драгоманова, кандидатка філософських наук;

СІРИЙ Євген Володимирович – головний науковий співробітник відділу наукового забезпечення соціального становлення молоді НДЦ «Інститут сімейної та молодіжної політики імені О. Яременка» НН інституту права та політології УДУ імені Михайла Драгоманова, доктор соціологічних наук, професор;

СЛЮСАР Вадим Миколайович – доцент Житомирського державного університету імені І. Франка, доктор філософських наук;

СТАШУЛАНЕ Аніта – директорка Інституту гуманітарних і соціальних наук Даугавпілського університету (Латвійська Республіка), докторка філософських наук, професорка філософії;

СУЩЕНКО Людмила Петрівна – завідувачка кафедри фізичної реабілітації Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, докторка педагогічних наук, професорка;

ТІЛІКІНА Наталія Валеріївна – директорка НДЦ «Інститут сімейної та молодіжної політики імені О. Яременка» НН інституту права та політології УДУ імені Михайла Драгоманова, кандидатка економічних наук, заступниця голови Редакційної колегії;

ТРАЧ Роман Станіславович – іноземний член Національної академії педагогічних
наук України, повний член Американської психологічної асоціації, Американської асоціації гуманітарної психології, Наукового товариства імені Т. Шевченка в Америці та Української Вільної Академії Наук у США, доктор філософії з психології (США);

ЧЕХОВСЬКА Ірина Василівна – завідувачка кафедри приватного права Навчально- наукового інституту права Державного податкового університету, докторка юридичних наук, професорка;

ЧОРНИЙ Олександр Олексійович – завідувач кафедри права, філософії та політології Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, доктор філософських наук;

ЧУПРІЙ Леонід Васильович – старший науковий співробітник відділу новітніх технологій, національно-патріотичного виховання та лідерства НДЦ «Інститут сімейної та молодіжної політики імені О. Яременка» НН інституту права та політології УДУ імені Михайла Драгоманова, кандидат філософських наук, доктор політичних наук, професор;

ШУСТ Наталія Борисівна – професорка кафедри філософії, соціології та політології Державного торговельно-економічного університету, докторка соціологічних наук, професорка.