[1]
Л. Вей, «Комп’ютерні технології в методиці формування творчої самореалізації магістрантів», Scientific journal of National Pedagogical Dragomanov University. Series 14. Theory and Methodology of Arts Education, вип. 27, с. 121–126, Груд 2019.