Федорчук, В. «ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ ВЛАДНИХ ВІДНОСИН У СУЧАСНОМУ ВІТЧИЗНЯНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ». 2024. Науковий часопис УДУ імені Михайла Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, вип. 22, вип. 34, Грудень 2023, с. 20-28, doi:10.31392/UDU-nc.series22.2023.34.03 .