Устименко, Б. (2023) «МОРСЬКА ДОКТРИНА РОСІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА ПОШИРЕННЯ АГРЕСІЇ У СВІТОВОМУ ОКЕАНІ», Науковий часопис УДУ імені Михайла Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, 22(32), с. 81–90. doi: 10.31392/NPU-nc.series22.2022.32.09.