Тараненко, Г. (2023) «Теорія демократичного миру для аналізу російсько-української війни», Науковий часопис УДУ імені Михайла Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін, 22(32), с. 63–80. doi: 10.31392/NPU-nc.series22.2022.32.08.