Куцевол, О.С. «Розв’язування прикладних задач курсу “Математика для економістів” із застосуванням комп’ютера». Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, no. 4 (11) (Лютий 24, 2006): 69–76. дата звернення Квітень 17, 2024. https://sj.udu.edu.ua/index.php/kosn/article/view/659.