Баловсяк, Н. «Структура та зміст інформаційної компетентності майбутнього спеціаліста». Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, вип. 4 (11), Лютий 2006, с. 150-3, https://sj.udu.edu.ua/index.php/kosn/article/view/693.