Лещук, С. «Навчально-інформаційне середовище ‘Інформаційні технології’ на уроках інформатики в старшій школі». Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, вип. 4 (11), Лютий 2006, с. 136-40, https://sj.udu.edu.ua/index.php/kosn/article/view/678.