Шавальова, О. «Використання персонального комп’ютера в процесі навчання математики у вищих медичних навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації». Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, вип. 4 (11), Лютий 2006, с. 99-103, https://sj.udu.edu.ua/index.php/kosn/article/view/666.