Сергієнко, Н. «Експертно-навчальні системи оцінки знань, умінь, навичок на основі комп’ютерних технологій навчання». Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, вип. 4 (11), Лютий 2006, с. 79-83, https://sj.udu.edu.ua/index.php/kosn/article/view/661.