Куцевол, О. «Розв’язування прикладних задач курсу “Математика для економістів” із застосуванням комп’ютера». Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, вип. 4 (11), Лютий 2006, с. 69-76, https://sj.udu.edu.ua/index.php/kosn/article/view/659.