Шавальова, О. (2006) «Використання персонального комп’ютера в процесі навчання математики у вищих медичних навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації», Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (4 (11), с. 99–103. доступний у: https://sj.udu.edu.ua/index.php/kosn/article/view/666 (дата звернення: 22 Червень 2024).