Сергієнко, Н. (2006) «Експертно-навчальні системи оцінки знань, умінь, навичок на основі комп’ютерних технологій навчання», Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (4 (11), с. 79–83. доступний у: https://sj.udu.edu.ua/index.php/kosn/article/view/661 (дата звернення: 17 Квітень 2024).