Куцевол, О. (2006) «Розв’язування прикладних задач курсу “Математика для економістів” із застосуванням комп’ютера», Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (4 (11), с. 69–76. доступний у: https://sj.udu.edu.ua/index.php/kosn/article/view/659 (дата звернення: 17 Квітень 2024).