Конофольська, В. В. (2020) «ІНТЕГРОВАНІ УРОКИ З ІНФОРМАТИЧНОЮ СКЛАДОВОЮ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ», Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (22(29), с. 166–172. doi: 10.31392/NPU-nc.series2.2020.22(29).23.