Баловсяк, Н.Х. 2006. «Структура та зміст інформаційної компетентності майбутнього спеціаліста». Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, вип. 4 (11) (Лютий):150-53. https://sj.udu.edu.ua/index.php/kosn/article/view/693.