Куцевол, О.С. 2006. «Розв’язування прикладних задач курсу “Математика для економістів” із застосуванням комп’ютера». Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, вип. 4 (11) (Лютий):69-76. https://sj.udu.edu.ua/index.php/kosn/article/view/659.