Алєксєєв, Олександр Миколайович, Тетяна Юріївна Маландій, і Аліна Сергіїна Мошна. 2020. «ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ». Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, вип. 22(29) (Лютий):45-51. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2020.22(29).06.