Підгорна, Тетяна Володимирівна. 2020. «ПРО ПІДГОТОВКУ ДО ПЕДАГОГІЧНО ВИВАЖЕНОГО ДОБОРУ КОМПОНЕНТІВ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ». Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, вип. 22(29) (Лютий):34-40. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2020.22(29).04.