Баловсяк, Н. (2006). Структура та зміст інформаційної компетентності майбутнього спеціаліста. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (4 (11), 150–153. вилучено із https://sj.udu.edu.ua/index.php/kosn/article/view/693