Лещук, С. (2006). Навчально-інформаційне середовище «Інформаційні технології» на уроках інформатики в старшій школі. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (4 (11), 136–140. вилучено із https://sj.udu.edu.ua/index.php/kosn/article/view/678