Куцевол, О. (2006). Розв’язування прикладних задач курсу “Математика для економістів” із застосуванням комп’ютера. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (4 (11), 69–76. вилучено із https://sj.udu.edu.ua/index.php/kosn/article/view/659