Брескіна, Л. В., & Рубанська, О. Я. (2020). ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання, (22(29), 122–133. https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2020.22(29).17