(1)
Баловсяк, Н. Структура та зміст інформаційної компетентності майбутнього спеціаліста. kosn 2006, 150-153.