(1)
Лещук, С. Навчально-інформаційне середовище «Інформаційні технології» на уроках інформатики в старшій школі. kosn 2006, 136-140.