(1)
Кузьміна, Н. Комп’ютерне моделювання при розв’язуванні економічних задач. kosn 2006, 92-96.