(1)
Куцевол, О. Розв’язування прикладних задач курсу “Математика для економістів” із застосуванням комп’ютера. kosn 2006, 69-76.