[1]
Баловсяк, Н. 2006. Структура та зміст інформаційної компетентності майбутнього спеціаліста. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. 4 (11) (Лют 2006), 150–153.