[1]
Лещук, С. 2006. Навчально-інформаційне середовище «Інформаційні технології» на уроках інформатики в старшій школі. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. 4 (11) (Лют 2006), 136–140.