[1]
Шавальова, О. 2006. Використання персонального комп’ютера в процесі навчання математики у вищих медичних навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. 4 (11) (Лют 2006), 99–103.