[1]
Куцевол, О. 2006. Розв’язування прикладних задач курсу “Математика для економістів” із застосуванням комп’ютера. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. 4 (11) (Лют 2006), 69–76.