[1]
Конофольська, В.В. 2020. ІНТЕГРОВАНІ УРОКИ З ІНФОРМАТИЧНОЮ СКЛАДОВОЮ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ. Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. 22(29) (Лют 2020), 166–172. DOI:https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series2.2020.22(29).23.